نکاتی درباره انتخاب تابلو نقاشی

 

در انتخاب تابلو نقاشی باید دیواری که می خواهید تابلو را بر روی آن نصب کنید مد نظر قرار دهید. برای مثال اگر تابلو نقاشی ر ابرای دیوار بلند می خواهید انتخاب کنید بهتر است تابلو را بزرگ انتخاب نمایید به نحوی که کل دیوار را بپوشاند اما اگر دیوار کوتاه است تابلو نقاشی افقی مناسب خواهد بود. می توانید بر روی یک دیوار از چندین تابلو نقاشی استفاده نمایید در این صورت می توانید تابلوهایی با اندازه های یکسان یا اندازه های مختلف انتخاب نمایید ولی باید رنگ زمینه و مضمون تابلو نقاشی یکسان باشد.

تابلو نقاشی

 

در دکوراسیون منزل یکی از چیزهایی که باید مد نظر قرار گیرد انتخاب تابلو نقاشی می باشد که باید نکاتی  را برای انتخاب آن در نظر گرفت. اول از همه باید توجه کنید که سبک دکوراسیون منزل تان چیست و با توجه به آن اقدام به خرید تابلو نقاشی نمایید. یک تابلو نقاشی مناسب می تواند دکووراسیون منزل شما را تکمیل کند و آن را پر نمایش دهد که اگر تابلو بزرگ باشد این تاثیرگذاری بیشتر خواهد بود. اگر دیواری که می خواهید بر روی آن تابلو نقاشی نصب نمایید عمود باشد تابلو نقاشی را عمودی و اگر افقی بود تابلو را افقی انتخاب نمایید.